Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad -afgekort MR- praten ouders mee over de ontwikkelingen en beleid op school. Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Een goede zaak, want als ouder wilt u natuurlijk het beste onderwijs voor uw kind.

 

Waarover neemt de MR beslissingen?

In de MR komen verschillende onderwerpen voorbij. Denk bijvoorbeeld aan geldbesteding, gebouwengebruik, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

 

MR De Piramide

O.B.S. de Piramide is een basisschool met drie vestigingen. De Wilbertschool, de Willemschool en de Woolderschool. Er is één MR namens De Piramide. De MR van de Piramide bestaat uit totaal twaalf mensen; van iedere vestiging twee ouders en twee leerkrachten. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar over allerlei (boven)schoolse zaken en wordt daarin geadviseerd door de directeur van de Piramide. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. Twee leden vertegenwoordigen de MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Stichting Primato. (GMR)

 

MR-leden Willemschool

De volgende ouders en leerkrachten vertegenwoordigen de Willemschool:

  • Ouders: Jorg Nijkamp (secretaris MR) en Dick Tempelman
  • Personeel: Jeroen Hannink en Bertus Braam

De ouders worden via ouderverkiezingen gekozen en zijn minstens 2 jaar beschikbaar. Ze zijn eventueel voor verdere termijnen verkiesbaar. De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar.

Vanuit de MR willen wij u graag informeren via o.a. nieuwsbrief en een jaarverslag. Klik op onderstaande link voor het jaarverslag van 2018-2019.

Jaarverslag MR OBS de Piramide 2018-2019

Jaarverslag MR OBS de Piramide 2017-2018

 

Contact met de MR

Als u vragen of opmerkingen heeft, ideeën heeft over het onderwijs van de Willemschool, of wilt weten wat er in de MR gebeurt neem dan gerust contact op. Natuurlijk kunt u ons ook gewoon een keer op het schoolplein aanspreken, of per e-mail. De e-mail adressen van de oudergeleding zijn: dtempelman67@gmail.com en jorgnijkamp@gmail.com.

Jorg Nijkamp

Dick Tempelman