Ouderraad


Hieronder worden de doelen van de Ouderraad weergegeven.

Doel 1:
De Ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders, is een doorgeefluik voor ouders, pikt zelf signalen op en geeft ze door aan de Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS Piramide en het schoolbestuur.

Doel 2:
De Ouderraad zorgt via de ouderbijdrage en soms via sponsoracties voor extra inkomsten voor de school. Die gebruikt de Willemschool voor uitstapjes van de leerlingen, activiteiten en feestelijkheden, zoals de sinterklaasviering en het paasontbijt. Maar ook voor bijzondere aankopen en uitgaven die het leven op school aangenamer maken. Vanwege bezuinigingen kan school zich steeds minder veroorloven. De OR vindt dit zorgelijk en wil ook geld beschikbaar stellen voor ‘bedrijfsmatige’ zaken, zoals het (gedeeltelijk) betalen van een conciërge.

Doel 3:
De Ouderraad helpt activiteiten organiseren, zoals de wandelvierdaagse, of eventuele paas- en kerstactiviteiten. Dat doet de OR met de activiteitencommissie, de docenten en belangstellende ouders. De OR organiseert samen met school de jaarlijkse open dag.

Doel 4:
De Ouderraad heeft geregeld contact met de verschillende commissies op school, zoals de overblijfcommissie, de luizencommissie en de activiteitencommissie en springt bij waar dat nodig is.

Doel 5:
De Ouderraad helpt bij de promotie van de school naar de Hengeloërs in het algemeen, omwonenden en potentiële ouders in het bijzonder.

De ouderraad vergadert eens in de 6-8 weken op een dinsdagavond. Meestal in school, soms bij één van de ouders thuis. De OR vergadert bij voorkeur vóór de MR.

Contact


Mocht u belangstelling hebben voor de OR of één van haar commissies of heeft u punten voor de OR? Dan kunt u dit mailen naar: orwillemschool@gmail.com

U kunt natuurlijk ook de OR-leden aanspreken op het schoolplein.