Nieuwe privacywet (AVG)


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van kracht gegaan. Binnen de Stichting Scholengroep Primato hebben wij daarom een nieuw informatiebeveiligingsbeleid en privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de gegevens van onze leerlingen en ouders.

Klik op deze link voor het privacyreglement.