Openbare basisschool Willemschool


Openbare school

De Willemschool is een openbare school. Dat betekent dat de Willemschool een school is die toegankelijk is voor alle kinderen. We maken geen onderscheid op basis van ras, geloof, levensovertuiging of maatschappelijke positie van de ouders. Alle openbare basisscholen besteden aandacht aan ‘Kennis van geestelijke stromingen’. Er worden verschillende stromingen behandeld die zowel in ons land als daarbuiten voorkomen. De Willemschool viert de belangrijke Christelijk feestdagen mee, zoals Kerstmis, en Pasen. We besteden ook aandacht aan Carnaval: het ‘verkleedfeest’.

 

Onderwijs

Het onderwijs is in alle groepen opgebouwd vanuit de principes van het adaptief onderwijs*. Dit houdt in dat bij het lesgeven rekening wordt gehouden met verschillen bij kinderen. Organisatie, regels en afspraken zijn door de hele school op elkaar afgestemd.

Door het bijhouden van een goed leerlingvolgsysteem (ook op sociaal-emotioneel gebied) kunnen wij onze leerlingen de zorg bieden die zij nodig hebben.

Regelmatig contact met ouders vinden wij heel belangrijk. Het team staat open voor nieuwe onderwijsontwikkelingen en werkt met inzet, enthousiasme en betrokkenheid.

 

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze school?
Neem een kijkje in onze schoolgids. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken of binnen komen; de deur staat altijd open!

 


*Adaptief betekent dat het onderwijs op school en in de klas zoveel mogelijk moet aansluiten op de kenmerken van de leerlingen en moet worden afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen. Tevens gaat het om het streven om kinderen die problemen ervaren in hun leerproces op te vangen en zo goed mogelijk te begeleiden.