Overblijven


Het overblijven is een onderwerp dat regelmatig op de agenda van de OR staat. Aangezien er steeds meer kinderen gebruik maken van de overblijfregeling blijkt dat een goede organisatie hiervoor steeds belangrijker wordt.

De Willemschool heeft een duidelijk overblijfbeleid en werkt met vrijwillige gemotiveerde overblijfouders.Er zijn meerdere overblijfkrachten die tussen de middag de overblijvende kinderen opvangen en zorg dragen voor een gezellige lunch. Ze proberen het zo leuk mogelijk te maken.

De coördinatie van het overblijven ligt in handen van Annemarie Nijenhuis. Tevens heeft de overblijf een eigen penningmeester Edith van Kouteren.
Verdere informatie over het overblijven is te vinden in het regelement.

Overblijf reglement: klik hier