Visie


Wat is ons doel?

Wij willen als openbare basisschool een goede basisschool zijn. Naast een kind- en oudervriendelijk klimaat, richten wij ons onderwijs op:

  • leder kind zich op eigen tempo, zonder onderbrekingen, kan ontwikkelen.
  • Kinderen de kans krijgen onder toenemende eigen verantwoordelijkheid zelfstandig te werken.
  • Er sprake is van een stevige basis voor het vervolgonderwijs.

 

Schoolklimaat

Een kind- en oudervriendelijk klimaat betekent bij ons dat uw kind met plezier naar school gaat en zich bij ons veilig voelt. In geborgenheid kan het kind zich het best ontwikkelen. Wij hechten daarom veel belang aan een sfeer te scheppen van gezelligheid, rust, wederzijds respect en positieve aandacht.

 

Uitgangspunt en visie

De toekomst vraagt om mensen die wat weten en kunnen, die flexibel inzetbaar zijn en zelfstandig beslissingen durven en kunnen nemen.
Wij willen op de Willemschool kinderen leren om zich deze vaardigheden eigen te maken. Daarom proberen we uit uw kind te halen wat er in zit. We leren uw kind zelfstandig te werken en op eigen niveau beslissingen te nemen. We leren uw kind te kiezen uit diverse activiteiten. Kinderen zijn niet hetzelfde. Het onderwijs is dat ook niet, daarom is er ‘onderwijs op maat’ nodig. We bieden uw kind een pakket aan waarbij er sprake is van afwisseling tussen vergroten van kennis, creatieve vaardigheden en sociale vaardigheden.